Politiken beretter, hvordan danske veterinærstuderende bliver nænsomt vænnet til at skære dyr op ved at “operere” på tøjbamser, fyldt med skumgummi og med fødselsdagsballoner og præservativer som indvolde. Man har konstateret, at det giver en større tryghed, når den kirurgiske faglighed skal udvikles på levende forsøgsgrise.
Reportagens levende billeder vækker en stille undren: de studerende står der og svinger med deres lange hår, mens de klipper ventilgummi-“blodårer” over; sceneriet ligner mere “køkken”-hjørnet i en daginstitution end en operationsstue.

I skærende kontrast til denne nuttede nyhed står en HOY-artikel om CCMI-JU ved universitetshospitalet i Cáceres. CCMI står for ‘center for minimalt invasiv kirurgi‘, og JU er initialerne for Jesús Usón, centrets leder, som for 25 år siden kom hertil fra Zaragoza. Usóns mikrokirurgiske metoder nød allerede ry i vide faglige kredse, men myndighederne i hans region ville ikke imødekomme hans ansøgning om at udbygge faciliteterne. Så da man fra Extremaduras veterinær-fakultet spurgte, om en af Usóns ‘disciple’ kunne overtales til at stå for udvikling af studiet i Cáceres, spurgte han: “hvad med mig selv?” Dermed startede udviklingen af Extremaduras CCMI, først som et center for hestekirurgi. Senere overførtes erfaringerne til indgreb på menneskepatienter. Centrets fokus er og bliver på metoder, der er så skånsomme for organismen som muligt.

I 1993 besøgte den daværende Extremadura-præsident Ibarra (PSOE) Extremaduras universitet. Ved den lejlighed greb Jesús Usón fat i ham for at vise ham sin afdeling, hvor den forbavsede Ibarra mødte lægechefer fra førende hospitaler i Barcelona og Madrid. “Hvad laver De her?” – “Vi studerer professor Usón’s teknikker”. Finanserne i Extremadura var (også den gang) knebne, men Ibarra forstod, at det var værd at satse her – og to år senere flyttede centret til et nybyggeri på 2.500 m2. I 2007 åbnedes det center, som nu rummer Usóns livsværk – det er på 20.200 m2

I dag hedder centret CCMI-JU – med JU for Jesús Usón. 25 års slid og opfindsomhed har gjort den enhed, der startede i en hestestald, til en globalt førende reference inden for “mikro-kirurgi” for både dyr og menneskepatienter: i 2010 deltog 1350 specialister fra i alt 40 lande i de 100 kurser, som centret årligt organiserer. Mon CCMI-JU en skønne dag vil få kursister, som har udført deres første indgreb på en legetøjsbamse?

Kilder: Politiken.dk og HOY.es; operationsstue-foto fra rtve.es

LINK til CCMI-UJ’s web på engelsk