Spanien er et stort land, bestående af 17 regioner, der hver har sin selvstændige regering – med parlament og præsident.

Miguel Angel Revilla, præsidenten for den nordlige region: Cantabria, sender via sin blog en julehilsen til befolkningen i form af en julesang. Han er taget ud til den lille by Carmona, hvor han og folkesangeren Benito Díaz støtter sig på en hasselkæp, mens de synger en villancico, en traditionel julesang: De træskoklædte hyrder går til den nyfødte med mælk og brød, så han kan blive rund og sund. De Hellige tre Konger kommer også til stalden, for Gudebarnet er født i Carmona! Barnets seng skal varmes, så han ikke bliver kold.
De to herrer synger a capella, men påkalder tamburiner og trommer til den lokale sang for Jesusbarnet.

https://youtube.com/watch?v=x9aEio652uE%3Ffs%3D1

Kommentarerne svinger lige fra irritation over “klovne-nummeret” til ren begejstring: “Sådan en jordbunden præsident skulle vi have til at regere over hele Spanien!”

Guillermo Fernández Vara, præsidenten for “vores” Extremadura, er anderledes nøgtern: Socialisten Varas nytårshilsen anslår tre klassiske strenge: Frihed, lighed og solidaritet. Han ønsker, at fornuft og vægtige argumenter må komme til magten, og appellerer til borgerne om at deltage frejdigt, ansvarligt og kritisk i “samfundets dialog”. Udvise tolerance, – og måske stille sig selv det samme spørgsmål, som altid optager ham: Hvorfor er vi mere solidariske med det, vi ser, end det vi ikke ser? Extremaduras regering har trods krisen valgt at forhøje (med 60%) hjælpen til dem, der er endnu ringere stillet. “Vi må holde fanen højt – den, der gør os alle lige”.

https://youtube.com/watch?v=qag7ChL0l7I%3Ffs%3D1

Også Vara får kritiske kommentarer, for 2010 har været et hårdt år for Extremadura, en af de i forvejen fattigste regioner med uhyggelig lav beskæftigelse – og korruptionsskandaler, såvel i kommuner med socialistisk flertal i byrådet som der, hvor Partido Popular bestemmer.

Hele nationens overhoved, Kong Juan Carlos må i sin tale hæve sig over det regionale niveau. Han udtrykker stor medfølelse med alle de spaniere, som er ramt af arbejdsløshed. Han understreger behovet for solidarisk at bakke op om regeringens reformer, og han fremhæver, at det spanske folk er meget ressourcestærkt, og tidligere har været i stand til at komme igennem kriser. Et lyspunkt har været de sportslige sejre i 2010 – man bemærkede et fotografi af verdensmestrene på et lille rundt bord ved kongens venstre side!

Kongen giver æren til de nøjsomme, hvis flid og generositet bidrager til, at de svageste i samfundet kan få det bedre: “… hvordan det går Spanien, afhænger af, hvordan det går hver og en af spanierne. Derfor må hverken individer eller kollektiver indtage en ligegyldig eller egoistisk holdning, for det vil ende med at skade os alle. – uden afkald og opofrelse opnås intet, som er umagen værd.” Kongen fremhæver værdier og dyder som viljefasthed, modstandskraft, offervilje og ærlighed. At de holdninger blev nedvurderet, medvirkede til krisens opståen, og kongen minder om, at de er kernen i ethvert retfærdigt lighedssamfund.

Efter at have udtrykt glæde over de spanske sportspræstationer i det forgangne år takker kongen kronprinsen for hans støtte (kongen gennemgik en lungeoperation i foråret) – og forsikrer, at han vil vedblive med at udføre de opgaver, som forfatningen pålægger ham; det er hans pligt og hans lidenskab.

Han slutter med at ønske glædelig jul og godt nytår til alle spanierne og alle de udlændinge, der lever iblandt dem.

Mon den danske majestæt med sin nytårstale vil bidrage til at vende den danske indstilling om, at der skal være noget i det for én selv, før man vil gøre en indsats – en holdning, der understøttes i enhver politisk propaganda og uvægerligt fører til at øge skellet mellem de danskere, der harmeget – og dem, der manglermeget.

Kilder:

Revilla: http://www.prc.es/el-blog-de-revilla/feliz-navidad.html

Vara: http://www.hoy.es/20101223/local/felicitacion-navidena-vara-201012232256.html

Kongens tale på skrift: http://www.hoy.es/rc/20101225/mas-actualidad/nacional/texto-integro-discurso-201012251007.html

Kort over Autonome regioner: http://www.aspace.org/Aspace/Images/Comun/mapa_comunidades.jpg